EMÜ kasutajakontode haldussüsteem


Lp maaülikooli töötaja või üliõpilane!

Käesolev programm võimaldab teil endal luua oma EMÜ arvutikasutaja ligipääsukoodid ja e-posti aadressi. Samuti võib saada ununenud parooli asemele uue. Siin keskkonnas välja antud kasutajatunnus ja parool kehtivad ÕIS-is, intranetis, dokumendihaldussüsteemis, arvutiklassides, tööarvutites ja e-posti lugemisel. Konto loomise või muutmise eelduseks on isikuandmete ja suhte olemasolu isikuandmebaasis (ÕIS).

Iseteeninduse kasutamiseks on vajalik:

  1. ID-kaardi lugejaga arvutit, kuhu on installeeritud vajalik tarkvara,
  2. Kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti.
Loomulikult peab teadma ka oma ID-kaardi koodi (PIN1 - isikutuvastus).

Üliõpilased, kellel ei ole ID-kaarti, saavad luua EMÜ konto üliõpilasesinduses isikut tõendava dokumendi alusel. Töötajatel, kellel ID-kaart puudub, palume võtta ühendust IKT osakonnaga.

Uue töötaja konto tekkimisest teavitab süsteem IKT osakonda automaatselt ja IT tugiisik võtab seejärel töötajaga ühendust postkasti seadistamiseks.

Tähelepanu! Sisesta ID kaart lugejasse enne kontolooja lingile vajutamist! Järgmisele lingile vajutamisel küsitakse kohe PIN1 koodi. Kui koodiakna asemel avaneb veateade, siis tähendab see seda, et teie arvutis ei ole ID-kaardi lugeja korrektselt seadistatud või ei ole ID-kaart arvuti arvates lugejas.